1. Doba noclegowa w naszym obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
 4. Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania ognia otwartego (świec, podgrzewaczy itp.). Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu, które znajduje się na zewnątrz budynku. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. 
 8. Zabronione jest używanie grzałek, żelazek oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju a mogą przyczynić się do zaprószenia ognia.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy utracone lub pozostawione bez opieki.
 10. Parking niestrzeżony dla Gości jest bezpłatny. Nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące pojazdy lub za pozostawione w nich mienie.
 11. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np : przerwy w dostawie prądu, internetu lub wody.
 12. W przypadku anulacji lub zmiany rezerwacji na mniej niż 30 dni przed datą przyjazdu, mamy prawo zachować zadatek.
 13. Za zachowania dzieci oraz zwierząt, w tym poczynione przez nie uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni/ rodzice/ właściciele.
 14. Dzieci mają zniżki do 10 lat (nocleg i wyżywienie)
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Zgubienie klucza do pokoju gościnnego wiąże się z obciążeniem Gościa kwotą 50 zł. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do obciążenia Gościa opłatą za zgubienie mienia obiektu noclegowego.
 16. Rzeczy pozostawione przez Gościa w obiekcie noclegowym są po ich odnalezieniu przechowywane przez 30 dni. Po uprzednim kontakcie z Gospodarzem mogą zostać odesłane do właściciela po potwierdzeniu adresu pocztowego. Wysyłka przedmiotu zrealizowana będzie na koszt odbiorcy.
 17. W obiekcie noclegowym obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoi gościnnych. W tym celu zostaje oddane do Państwa dyspozycji specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenie.
 18. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju gościnnego należy zamknąć okna i drzwi.
 19. Pokoje gościnne sprawdzane są w dniu wymeldowania gościa.
 20. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku za pobyt jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 21. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej oraz w obiekcie.
 22. RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:
    - Administratorem danych osobowych jest Wynajem pokoi Zofia i Józef Czernikowie, z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej na ul. Wierch Rusiński 34.
    - Dane osobowe Gości pozyskaliśmy w drodze kontaktu z Gośćmi drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online poprzez portal rezerwacyjny.

Dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w szczególności wystawienia niezbędnych dokumentów, obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową, wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług, obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone, w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

Dane osobowe przechowywane będą:

 • w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług hotelarskich – przez okres trwania umowy oraz przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, w tym na czas wygaśnięcia roszczeń tj. okres konieczny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z umów;

Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.

Przestrzeganie regulaminu zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny wypoczynek w miłej atmosferze.